Vyhlídkové lety jazykem zákona

Chcete si objednat vyhlídkový let letadlem a najednou zjistíte, že se má jednat o letecké práce, fotolet nebo třeba let pozorovací? Není to důvod k panice. Jedná se stále o vyhlídkový let, který pouze letecké společnosti z provozních důvodů jinak pojmenovaly.

Vyhlídkové lety nebyly zakázány!

Podle platné legislativy (Nařízení Komise (ES) č. 8/2008) totiž vyhlídkové lety letadly spadají do kategorie obchodní letecké dopravy, která s sebou přináší značné požadavky na administrativní, finanční i technické zázemí společností. Tyto požadavky jsou ovšem mířeny především na velké letecké společnosti typu ČSA, Travel Service apod. Menší provozovatelé vyhlídkových letů, působící na menších letištích, pochopitelně mnohdy nemají na tyto požadavky potřebné zejména finanční prostředky a vzhledem k povaze tohoto provozu se jedná o požadavky veskrze nadbytečné.

Označováním vyhlídkových letů letadly jako letecké práce, fotolety, lety pozorovací atp. není v žádném případě dotčena bezpečnost těchto letů ani zážitek cestujících. Jiné označení je pouze formální náležitostí, která vás nijak neomezí ani neohrozí. Co všechno patří do leteckých prací, si můžete přečíst v článku Co to jsou letecké práce.

Cílem označování vyhlídkových letů letadly jako letecké práce, fotolety atp. je tedy snaha o harmonizaci s platnou legislativou a zachování vyhlídkového létání v České republice. Pokud by totiž společnost, provozující vyhlídkové lety, byla nucena plnit požadavky předepsané pro obchodní leteckou dopravu, vyhlídkové lety by se pravděpodobně staly finančně nedostupnou záležitostí pro většinu zájemců a došlo by prakticky k jejich vymizení.